Såhär förbereder du dig

Det bästa sättet att förhindra bränder i litiumjonbatterier är att se till att anläggningar för hantering och lagring av batterier är säkra och att personalen är utbildad och arbetar på rätt sätt.

  1. Identifiera och förstå riskerna. En brand i en byggnad som orsakas av ett litiumjonbatteri är mycket farlig för anställda och kunder.
  2. Försök inte öppna batterier eller ta bort ett batteri som är fast monterat på enheten om du inte vet vad du gör. Om du arbetar med litiumjonbatterier ska du alltid tänka efter innan du börjar: Kan batteriet fatta eld? Om det börjar brinna, vad gör jag?
  3. Var beredd på att ett litiumjonbatteri kan orsaka brand. Hantera batterier enligt dessa anvisningar. Lämna framför allt inte okända batterier liggande! Bedöm risken och förvara batteriet på rätt förvaringsplats.
  4. Släng aldrig litiumjonbatterier eller andra batterier i soporna.
  5. Ta reda på var brandbekämpningsutrustningen på din arbetsplats finns och hur du hanterar en batteribrand. Bra brandbekämpningsutrustning inkluderar stålbehållare med lock, brandfiltar och vatten.
  6. Delta i utbildning i inledande släckning av bränder i litiumjonbatterier, om sådan finns, och läs byggnadens räddningsplan för att ta reda på vad du ska göra i händelse av en batteribrand och var utrymningsvägarna finns.