Vanligt ställda frågor

Ett litiumjonbatteri är en elektrisk lagringsenhet där laddningen baseras på litiumjonernas rörelse mellan anoden och katoden. Batterierna är lätta och har stor kapacitet. Under vissa omständigheter kan de dock fatta eld.

Hur kan jag identifiera olika litiumjonbatterier med hjälp av deras etiketter och märkningar? På litiumjonbatterier står det ofta ”Li-ion”. På förpackningen kan det stå UN3480 (lösa litiumjonbatterier) eller UN3481 (litiumjonbatterier anslutna till enhet). Förpackningen kan också vara försedd med en symbol som förbjuder flygfrakt eller liknande märkning som hänvisar till litiumjonbatterier.

De nya batterierna är ganska säkra. Batterierna får dock inte stötas mot, kortslutas eller tappas från hög höjd.

Ett skadat batteri kan ha sprickor, bucklor eller brännmärken. Om batteriet blir varmt, gör konstiga ljud eller ryker ska du vara medveten om att det snabbt kan fatta eld.

Kontrollera batteriet och fråga kunden om batteriets användningshistorik. Tejpa fast polerna och ta med enheten eller batteriet till en anvisad plats på arbetsplatsen. Om batteriet är skadat ska du ta det till en överenskommen säker plats och lämna det där i minst 24 timmar. Hantera sedan batteriet med försiktighet.

Stora batterier som inte kan bäras för hand bör inte tas emot. Kontrollera annars batteriet och fråga kunden om batteriets användningshistorik. Tejpa polerna och lämna batteriet till återvinning. Om batteriet är skadat, ta med batteriet till en överenskommen säker plats och lämna det där i minst 24 timmar. Hantera sedan batteriet med försiktighet.

Följ noga anvisningarna från din arbetsgivare, transportföretaget eller mottagaren om hur apparaten eller litiumjonbatterierna ska packas och hur batteriet ska märkas på förpackningen. Batterier får under inga omständigheter skickas utan att vara korrekt märkta på förpackningen.

Även om en batteribrand kan släckas kan samma batteri börja brinna igen. En batteribrand kan ha långa flammor och en hård eld. Batteriet kan också blir trycksatt och explodera. Vid en batteribrand bildas giftiga rökgaser och delar av det brinnande batteriet kan slungas iväg.

Litet batteri fattar eld: täck batteriet med en brandfilt; om det finns stålbehållare, placera batteriet i en sådan och stäng locket. Utlös brandlarmet.

Stort batteri fattar eld: täck batteriet med en brandfilt, stäng dörrar och fönster, lämna lokalen, utlös brandlarmet och följ brandanvisningarna. Försök inte att släcka branden själv.

På själva litiumjonbatteriet står det ofta ”Li-ion”. På förpackningen kan det stå UN3480 (lösa litiumjonbatterier) eller UN3481 (litiumjonbatterier anslutna till enhet). Förpackningen kan också vara försedd med en symbol som förbjuder flygfrakt eller liknande märke som hänvisar till litiumjonbatterier.

Ett zombie-batteri är ett batteri som tagits ur bruk som, när det skadas, vaknar till liv igen och kan explodera och fatta eld. Batteriet kan till exempel skadas genom att falla från hög höjd eller blandas med fel avfall. Bränder orsakade av zombie-batterier kan bli stora eftersom de ofta är omgivna av stora mängder brännbart material och är svåra att släcka i avfallshanteringsprocesser. Läs mer: zombiakku.fi