Testa dina färdighete

Faran med litiumjonbatterier

1.Hur kan man identifiera ett litiumjonbatteri utifrån förpackningen eller batteriets märkning?

Fantastiskt, du svarade rätt

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2.Varför är det viktigt att följa säkerhetsanvisningarna vid hantering av ett litiumjonbatteri?

Fantastiskt, du svarade rät!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3. Vilka är farorna med litiumjonbatterier?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Hur man identifierar ett farligt batteri

1. Hur kan du identifiera ett batteri som utgör en omedelbar fara?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Vad gör batterier misstänksamma?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3. Vad gör jag när en kund returnerar en enhet med ett batteri?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Hantering av nya batterier

1. Vad kan göra ett nytt batteri till en brandrisk?


Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Vad gör jag om batteriet faller och får synliga skador?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3. Varför bör batterier laddas i en kontrollerad miljö?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Förpackning och transport

1. Varför måste batterier som skall transporteras vara korrekt märkta?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Vad gör du om importören eller tillverkaren inte vill ta emot batteriet från en enhet som omfattas av garanti?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Garanti och retur av tjänster

1. Varför ska enheter som returneras under garanti behandlas med särskild försiktighet?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Varför ska utrustning eller förpackningar som innehåller batterier märkas?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3. Varför måste jag följa transportföretagets anvisningar när jag skickar batterier?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

4. Vad gör jag när en kund lämnar in en enhet med ett batteri i  garantireturen?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Hantering av återvunna batterier

1. Vad är syftet med den visuella inspektionen när du tar emot batterier för återvinning?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Varför är det viktigt att försöka minimera mängden återvinningsbara batterier som lagras?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3.Varför får återvinningsbara litiumjonbatterier inte blandas med blybatterier?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Så här förbereder du dig

1. Vilken första brandsläckningsutrustning rekommenderas i händelse av batteribrand?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Var kan man hitta arbetsplatsens anvisningar i händelse av batteribrand?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

3. Varför kan batterier inte slängas, t.ex. i papperskorgen, eller förvaras var som helst?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Agerande vid batteribrand

1. Ett litet batteri börjar bukta ut och värmas upp. Vad ska jag göra?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

2. Elcykelbatteriet börjar ryka och jag ser lågor. Vad ska jag göra?

Fantastiskt, du svarade rätt!

Oj, du svarade fel.
Läs mer om varför

Hur skulle din kollega svara?