Hantering av återvunna batterier

Mottagning

Butiker kan ta emot alla storlekar av använda batterier för återvinning. Mindre batterier samlas ofta in utan tillsyn vid batteriinsamlingar, medan större batterier alltid bör samlas in under uppsikt så att deras skick kan bedömas vid återlämningen.

Batterier som kommer in för återvinning är ofta i slutet av sin livscykel och deras historia är okänd, så de måste hanteras med försiktighet. När du tar emot batterier för återvinning ska du visuellt inspektera batteriets skick. Syftet med inspektionen är att identifiera batterier som är skadade och separera dem från andra batterier. Kontrollera också att batteripolerna är tejpade och tejpa dem själv om det behövs.

Lagring

Följ alltid anvisningarna för förvaring och förpackning av återvinningsbara batterier. Vid behov kan du be din representant om mer information.

Litiumjonbatterier får under inga omständigheter placeras tillsammans med blybatterier som återvinns eller slängs vid insamling av elektronisk utrustning. Ett litiumjonbatteri som blandas med fel avfall utgör en allvarlig risk, eftersom det kan skadas i avfallshanteringsprocessen och återuppstå som ett ”zombie-batteri” och till och med fatta eld och explodera. Läs mer om zombie-batterier: www.zombiakku.fi.

Försök att hålla antalet batterier som lagras för återvinning så litet som möjligt. Beställ hämtning enligt instruktionerna så snart minimikvantiteten för hämtning är uppfylld.

Du bör under inga omständigheter ta återvunna batterier för eget bruk eller ge dem till vänner, eftersom det inte är säkert att använda dem!

Vägledning till kunder

Om kunden ber om instruktioner för hur man hanterar ett återvinningsbart batteri hemma, fråga vilken storlek batteriet är. Om ditt företag tar emot batterier av den storlek som nämns, be dem att leverera batteriet till dig för återvinning. Om du inte accepterar batteritypen i fråga, råd att kontakta inköpsstället för batteriet eller hitta närmaste regionala insamlingsställe: www.kierrätys.info.

Recser Oy, en producentgemenskap som organiserar batteriåtervinning i Finland, ansvarar för återvinningen av batterier och bärbara batterier.