Uusien akkujen käsittely

Vaikka uudet akut ovat yleisesti ottaen turvallisempia kuin käytety akut, tietyt tekijät voivat tehdä uusistakin akuista vaarallisia.

Tunnista riskitekijät

Uudesta akusta voi tehdä vaarallisen esimerkiksi

  • Akun tai sen sisältävän laitteen pudottaminen niin, että siihen tulee näkyviä vaurioita
  • Akun vahingoittaminen työkaluilla
  • Akun kastuminen, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi oikosulun vai vahingoittaa akun elektroniikkaa
  • Akun huolimaton lataaminen, esimerkiksi sopimattoman tai vaurioituneen laturin käyttö, tuotteen ylilataaminen (lataaminen yli kapasiteetin) tai lataaminen kylmässä tai kuumassa tilassa. 

Pudonneiden akkujen käsittely 

Jos pudotat akun tai akullisen laitteen niin, että siihen tulee näkyviä vaurioita, vie pudonnut akku tai laite työpaikalla sovittuun paikkaan ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Älä peittele tapahtunutta, sillä vaurioitunut akku voi syttyä palamaan viiveellä.

Ennakointi

Jos teet asennustöitä, joissa käsitellään akkuja, tarkasta silmämääräisesti välineiden kunto ja mieti hetki: onko mahdollista että akku vaurioituu? Pidä myös varautumisohjeiden mukaiset alkusammutusvälineet saatavilla.

On suositeltavaa ladata akkuja ainoastaan valvotuissa tai paloturvallisissa tiloissa, eikä niitä kannata jättää lataukseen esimerkiksi yöksi.