Litiumioni­akkujen vaarat

Akkujen yleistyessä on tärkeää tiedostaa niiden mahdolliset vaarat, kuten palaminen ja räjähdys. Litiumioniakut sisältävät palavia nesteitä ja palo voi levitä nopeasti. Opas tarjoaa ohjeita turvalliseen käsittelyyn ja toimintaan akuista syttyvän palon sattuessa. Tunnista akku merkinnöistä ja UN-numeroista.

Akut yleistyvät

Nykyään lähes kaikki kuluttajaelektroniikan, sähkötyövälineiden ja sähköpyörien akut ovat litiumioniakkuja. Akut yleistyvät myös veneissä ja muissa kulkuvälineissä. Akut voivat olla laitteesta irrotettavia tai kiinteä osa laitetta.

Tunnistat litiumioniakun pakkauksesta YK-numeroista UN3480 tai UN3481, tai akussa olevista merkinnöistä, kuten ”Lithium”, ”Li-Ion” tai ”Li”. Myös litium-rautafosfaattiakut (LiFePO4, LFP) ja LiPo (litium-polymeeriakut) ovat litiumioniakkuja.

Monet ajattelevat, että akkujen vaarat ovat pieniä. Työpaikallasi käsitellään kuitenkin erittäin suuria määriä akkuja, joiden historiaa ei tunneta, joten mahdollisuus akkupalolle on isompi kuin esimerkiksi kotona.

Palovaara

Kaikki akut ja paristot voivat periaatteessa sytyttää tulipalon. Litiumioniakuissa on paljon energiaa ja ne ovat itsessään palavia. Litiumioniakun palo voi sytyttää palavat aineet ympärillään ja lopulta koko rakennuksen. Vaikka liekkejä ei näkyisi, palon savu on myrkyllistä. Akusta voi myös lentää kappaleita.

Uudet litiumioniakut ovat harvemmin vaarallisia. Erityisen vaarallista on kuitenkin akkujen paha kolhiminen ja vanhojen akkujen varomaton käsittely.